Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

17:20
9936 660c 390

Reposted fromdivi divi viaszydera szydera

January 10 2018

wezsplyn
12:16
1973 720b 390
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik

January 08 2018

wezsplyn
21:25
Zwlekanie to sztuka czynienia spraw większymi, niż naprawdę są, aż do momentu, gdy staną się czymś więcej, niż powinny. 
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny vianergo nergo
wezsplyn
21:24
wezsplyn
21:16
wezsplyn
21:13
7153 adeb 390
Reposted frompiehus piehus viainmybetterworld inmybetterworld
wezsplyn
21:08
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaflyingheart flyingheart
wezsplyn
21:08
0619 ff72 390
Reposted fromsjokolade sjokolade viaflyingheart flyingheart
wezsplyn
21:07
9137 089d 390
Reposted frompiehus piehus viaflyingheart flyingheart

January 05 2018

wezsplyn
13:52
9627 289d 390
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaweruskowa weruskowa

January 04 2018

wezsplyn
12:02
0035 993e 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszydera szydera
wezsplyn
11:50
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viakatalama katalama
wezsplyn
11:50
1241 7233 390
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viakatalama katalama
wezsplyn
11:50
wezsplyn
11:46
5484 f2bd 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viajethra jethra

January 03 2018

12:26

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
wezsplyn
12:24
2148 0252 390
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaoutofmyhead outofmyhead
12:22
6403 ade6 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutofmyhead outofmyhead
wezsplyn
12:21
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaoutofmyhead outofmyhead
wezsplyn
12:21
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl