Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2020

wezsplyn
22:28
7734 9732 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
wezsplyn
22:25
4130 6404 390
Reposted fromlenka024 lenka024 viaoutofmyhead outofmyhead
wezsplyn
10:22
0242 9489 390
Reposted fromshibouk shibouk viaoutofmyhead outofmyhead
wezsplyn
10:21
5297 ce5a 390
Reposted fromzciach zciach viaweruskowa weruskowa

June 24 2020

wezsplyn
07:39
6708 536d 390
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaoutofmyhead outofmyhead
wezsplyn
07:38
9832 771f 390
Reposted fromtoganja toganja viainmybetterworld inmybetterworld

June 22 2020

wezsplyn
18:33
Nie. O miłość nie trzeba prosić. Nie trzeba uchylać okien, ani zostawiać niedomkniętych drzwi. A jeśli trzeba, to nie jest to miłość. Ona przychodzi bez pytania. Zachłannie, odważnie, czasem cicho i niepozornie, ale zawsze autentycznie i szczerze. I na taką miłość czekajcie. Nie na plastikową, dystyngowaną czy warunkową. Nie na podróbkę. Nie na atrapę.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadotkliwie dotkliwie

June 17 2020

wezsplyn
20:08
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wezsplyn
20:01
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wezsplyn
19:27
5107 eb75 390
Reposted fromtfu tfu viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wezsplyn
19:27
4688 994e 390
Reposted frompiehus piehus viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wezsplyn
19:26
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wezsplyn
19:25
wezsplyn
19:25
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
wezsplyn
19:24
1565 51f7 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wezsplyn
19:20
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
wezsplyn
19:20
3746 466f 390
Reposted frompiehus piehus viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wezsplyn
19:09
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wezsplyn
19:05
Wiedza czasem boli, ale wiedzieć warto.
— zasłyszane
Reposted fromchangecolour changecolour viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wezsplyn
18:53
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...