Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

12:30
9522 2dc0 390
Reposted frommakswilczur makswilczur
wezsplyn
12:29
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
wezsplyn
12:27

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran

July 01 2017

wezsplyn
16:09
wezsplyn
16:00
7085 aaaf 390
Reposted fromalicemeow alicemeow viaoll oll
15:58
7336 1a07 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoll oll

June 27 2017

wezsplyn
12:58

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
wezsplyn
12:57
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viajethra jethra

June 24 2017

wezsplyn
08:36
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianoirceur noirceur

May 04 2017

wezsplyn
16:38
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera
wezsplyn
16:34
7150 eb08 390
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viaoutoflove outoflove
wezsplyn
16:23
Czasami wątpię w to, że kiedyś uda mi się Ciebie kimś zastąpić.
— I nie wiem, czy chcę.
Reposted fromlittlefool littlefool viajethra jethra
wezsplyn
16:23
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajethra jethra
wezsplyn
16:23
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
wezsplyn
16:19
- A Ty masz kogoś? -Nie.. Ale marzę o kimś. 
— alittlepieceofheaven
wezsplyn
16:19
najsmutniejsze jest to, że ja dalej myślę, że coś dla Ciebie znaczę .
— bosobienieradze.soup.io
Reposted fromnieradze nieradze viajethra jethra
wezsplyn
16:18
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
wezsplyn
16:18
9344 d309 390

March 26 2017

wezsplyn
20:55
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viaPicki91 Picki91

March 16 2017

wezsplyn
21:42
4796 9ba5 390
Reposted bypurplecornflowersbeauty2do
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl