Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

wezsplyn
10:49
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez

May 21 2019

wezsplyn
18:35
6065 2436 390
Reposted fromlaters laters viabeltane beltane
wezsplyn
18:35
9857 6ce0 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeltane beltane

April 26 2019

wezsplyn
19:03
7684 fd29 390
Reposted frommangoe mangoe viakikkeer kikkeer

January 28 2018

wezsplyn
19:53
6675 d201 390
Reposted frompiehus piehus viamalinowowa malinowowa
wezsplyn
19:51
2596 5508 390
Reposted frompiehus piehus viahardbitch hardbitch

January 26 2018

wezsplyn
19:25
wezsplyn
19:08

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viakatalama katalama
wezsplyn
18:42
6154 c750 390

January 22 2018

wezsplyn
19:57
2580 58f1 390
Reposted frompiehus piehus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 18 2018

wezsplyn
17:08
7742 1529 390
Reposted fromohhh ohhh viaitmakesmecalm itmakesmecalm

January 13 2018

wezsplyn
17:21
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet vianemomen001 nemomen001
17:20
9936 660c 390

Reposted fromdivi divi viaszydera szydera

January 10 2018

wezsplyn
12:16
1973 720b 390
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik

January 08 2018

wezsplyn
21:25
Zwlekanie to sztuka czynienia spraw większymi, niż naprawdę są, aż do momentu, gdy staną się czymś więcej, niż powinny. 
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny vianergo nergo
wezsplyn
21:24
wezsplyn
21:16
wezsplyn
21:13
7153 adeb 390
Reposted frompiehus piehus viainmybetterworld inmybetterworld
wezsplyn
21:08
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaflyingheart flyingheart
wezsplyn
21:08
0619 ff72 390
Reposted fromsjokolade sjokolade viaflyingheart flyingheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl