Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

wezsplyn
18:24
wezsplyn
18:21
5027 9478 390
Reposted fromherz herz viapersona-non-grata persona-non-grata

September 10 2017

wezsplyn
10:21
2111 4fec 390
Reposted fromzie zie viaoutoflove outoflove

September 09 2017

20:23
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
wezsplyn
10:45
2337 7d8b 390
Reposted fromte-quiero te-quiero vialovesweets lovesweets

September 08 2017

wezsplyn
18:49
0206 b40f 390
Reposted fromjethra jethra viadivi divi
18:30
2341 f890 390
Reposted fromdivi divi
18:30
2340 cd93 390
Reposted fromdivi divi
wezsplyn
18:27
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C. Cherry - "Ogień, który ich spala"
18:27
wezsplyn
18:25

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  wezsplyn
  18:23
  Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
  — Konfucjusz
  Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
  wezsplyn
  18:19
  5809 ef13 390
  Witkacy
  Reposted fromKACHA KACHA viadivi divi
  wezsplyn
  18:17
  1151 5532 390
  Reposted fromLukasYork LukasYork viadivi divi
  wezsplyn
  18:11
  - To Ty jesteś tą, która odchodzi.
  - Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
  — Hodgins i Angela, Kości
  Reposted frommyname myname vianergo nergo

  September 07 2017

  wezsplyn
  13:46
  3795 5fa4 390
  Reposted fromxironical xironical viaoutofmyhead outofmyhead

  July 03 2017

  12:30
  wezsplyn
  12:29
  Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
  wezsplyn
  12:27

  "-Co pan robi od rana do wieczora?
  -Znoszę siebie."

  - Emil Cioran

  July 01 2017

  wezsplyn
  16:09
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl