Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

wezsplyn
21:44
wezsplyn
21:43
7641 d6c9 390
Reposted fromtfu tfu viadestroyed destroyed

October 28 2017

wezsplyn
18:31
TO KŁAMSTWO, MYŚLEĆ, ŻE JESTEŚ NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRA, ŻE NIC NIE JESTEŚ WARTA, ŻE NIE JESTEŚ PIĘKNA !  Okłamujesz się cały czas. A teraz płacz. Bo 9 na 10 ciosów nożem zadałaś sobie sama.
Reposted fromdojenka dojenka viaoutoflove outoflove

October 26 2017

wezsplyn
16:43
4009 ba0a 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viadivi divi
wezsplyn
16:39
0475 f79f 390
Reposted fromtfu tfu viadivi divi

October 07 2017

wezsplyn
18:47
1853 a3bc 390
.
Reposted fromcollageanka collageanka viadivi divi

September 14 2017

wezsplyn
18:24
wezsplyn
18:21
5027 9478 390
Reposted fromherz herz viapersona-non-grata persona-non-grata

September 10 2017

wezsplyn
10:21
2111 4fec 390
Reposted fromzie zie viaoutoflove outoflove

September 09 2017

20:23
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
wezsplyn
10:45
2337 7d8b 390
Reposted fromte-quiero te-quiero vialovesweets lovesweets

September 08 2017

wezsplyn
18:49
0206 b40f 390
Reposted fromjethra jethra viadivi divi
18:30
2341 f890 390
Reposted fromdivi divi
18:30
2340 cd93 390
Reposted fromdivi divi
wezsplyn
18:27
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C. Cherry - "Ogień, który ich spala"
18:27
wezsplyn
18:25

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  wezsplyn
  18:23
  Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
  — Konfucjusz
  Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
  wezsplyn
  18:19
  5809 ef13 390
  Witkacy
  Reposted fromKACHA KACHA viadivi divi
  wezsplyn
  18:17
  1151 5532 390
  Reposted fromLukasYork LukasYork viadivi divi
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl