Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

wezsplyn
16:38
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera
wezsplyn
16:34
7150 eb08 390
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viamslexi mslexi
wezsplyn
16:23
Czasami wątpię w to, że kiedyś uda mi się Ciebie kimś zastąpić.
— I nie wiem, czy chcę.
Reposted fromlittlefool littlefool viajethra jethra
wezsplyn
16:23
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajethra jethra
wezsplyn
16:23
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
wezsplyn
16:19
- A Ty masz kogoś? -Nie.. Ale marzę o kimś. 
— alittlepieceofheaven
wezsplyn
16:19
najsmutniejsze jest to, że ja dalej myślę, że coś dla Ciebie znaczę .
— bosobienieradze.soup.io
Reposted fromnieradze nieradze viajethra jethra
wezsplyn
16:18
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
wezsplyn
16:18
9344 d309 390

March 26 2017

wezsplyn
20:55
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viaPicki91 Picki91

March 16 2017

wezsplyn
21:42
4796 9ba5 390
Reposted bypurplecornflowersbeauty2do
wezsplyn
21:39
4733 071a 390
Reposted bypurplecornflowersbeauty2do
wezsplyn
19:21
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood viajethra jethra
wezsplyn
19:20

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk
Reposted fromwynne wynne viajethra jethra
wezsplyn
19:20
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaolakocie olakocie
wezsplyn
19:19
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viajethra jethra
19:16
9977 11f6 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
19:16
6383 b29a 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera

June 28 2015

wezsplyn
13:45
1608 5fc2 390
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove viacaramina caramina
wezsplyn
13:40
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl